ZDE můžete stáhnout naše obchodní podmínky, tyto přikládáme k potvrzení objednávky a jsou závazné.


Budete-li chtít od objednávky odstoupit až po obdržení zboží do 14ti dní, je nutné tak učinit pomocí TOHOTO formuláře. Stačí zaslat nám jej oskenovaný.

Veškerý textový, grafický i obsahový materiál na tomto webu je chráněn autorskými právy a nesmí být využíván bez souhlasu.
Kdokoliv tak učiní, vystavuje se riziku postihu podle 121/2000 Sb. O právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským.